Система за дохранване на гърда

В Кърменето от А до Я , , ,

Дохранването на бебето е предоставяне на кърма или заместител на кърмата в допълнение на изсуканото от гърдата майчино мляко. Причини за необходимост от дохранване могат да бъдат: доказано частично производство на кърма от майката; невъзможност на бебето да изсуче достатъчно кърма от гърдата поради проблеми със сукането; повече от 10% загуба на тегло от бебето след раждането и медицински индикации, като висок билирубин у бебето при наличие на все още неувеличено производство на кърма у майката, както и ниска кръвна захар на бебето при наличие на често кърмене.

Системата за дохранване на гърда действа като външен млечен канал, който предоставя мляко към зърното чрез тънка тръбичка (сонда за хранене).

Предимства на система за дохранване на гърда

 • Позволява бебето да продължи да суче от гърдата, дори когато е необходимо дохранване;
 • Стимулира производството на кърма по няколко начина:
  • Бебето суче от гърда за повече време;
  • Бебето суче по-активно и по-ефективно – системата за дохранване на гърда може да помогне за предоставяне на повече мляко. Често бебетата имат нужда от достатъчен поток кърма, за да сучат ефективно.
  • По-доброто сукане изпразва гърдата по-пълно;
 • Задържа интереса на бебето на гърдата – някои бебета може да изгубят интерес към гърдата, когато няма достатъчен поток мляко. Дохранването на гърда може да осигури продължителен приток на мляко за бебета, при които компресия на гърдата не е достатъчна.
 • Може да помогне на бебе с проблеми в сукането да премахне повече кърма от гърдата;
 • Позволява на майката изцяло да храни бебето на гърдата;
 • Позволява на майката да изгради връзка с бебето си докато кърми, дори когато ѝ се налага да дохранва.

Предизвикателства при употребата на система за дохраване на гърда

 • Майката може да има нужда от време, за да свикне с употребата ѝ;
 • Някои бебета може да се опитват да сучат само тръбичката, вместо да засучат гърдата – вероятността за това може да бъде намалена, като тръбичката се постави така, че да е на равно с върха на зърното или малко преди него.

Обичайно подкрепата от партньора на майката и консултант по кърмене, могат да спомогнат за преодоляване на тези предизвикателства и превръщане употребата на системата в рутина.

Как се използва система за дохранване на гърда?

Системата за дохранване на гърда представлява тръбичка (сонда за хранене), която в единия си край е на равно с върха на зърното, а в другия е потопена в шише или торбичка с добавка. Шишето/торбичката може да се постави на нивото на гърдите в сутиена или близо до майката. Когато бебето започне да суче, добавката би следвало да започне да тече по тръбичката. В случай, че добавката не започне да тече, добра идея е да се провери засукването на бебето и дали тръбичката е поставена оптимално. Сондата може да се придържа от майката с пръст или да се залепи за гърдата, така че при засукване да попадне в ъгъла на устата на бебето или централно по дължина на езика му. В случай, че майката избере да залепи сондата за гърдата, добра идея е да се увери, че лепенката е далеч от мястото, където би сукало бебето, за да не му пречи. Може да се избере място за поставяне на сондата, което е съобразено с предпочитанията на бебето; място което води до възможно най-добро засукване и не окуражава бебето да суче като от сламка.

Системата за дохранване може да се включи в началото на кърменето, в края или във всеки един момент от кърменето в зависимост от целите. В случай, че има нужда от засилване на потока от добавката, шишето/торбичката може да се вдигне нагоре, а ако има нужда от намаляване скоростта на потока, може да се свали надолу или тръбичката да се притисне. Добра идея при засилване на потока от добавка, е да се следи детето за сигнали на претоварване с притока на мляко. Твърде нисък поток на добавката може да доведе до засилване на умората у бебето и влошаване на храненето. Бебето следва самó да контролира притока на мляко като активно изсуква мляко от системата. В някои случаи може да има нужда майката да координира притока на добавката със сукането на бебето. Координиране на притока на мляко със сукателните усилия на бебето може да му помогне да суче по-добре.

Система за дохранване на гърда би могла да се сглоби в домашни условия или да се закупи от търговската мрежа. За сглобяване в домашни условия може да се използва сонда № 6 за хранене на недоносено бебе. Някои майки споделят, че ако добавката е от заместител на кърмата, сонда № 8 може да е по-подходяща, за да се намали вероятността от запушване на тръбичката. Може да е удобно да се използва биберон към шишето, за да държи тръбичката на място.

Стъпките при сглобяване на система за дохранване на гърда в домашни условия

система за дохранване на гърда
 1. Необходими материали: сонда за хранене на недоносено бебе, шише (може с биберон, който да държи тръбичката), ножичка и лепенка (по избор);
 2. Единият край на сондата (не този с клапата) има малки отвори. Сондата се отрязва, така че отворите да се отстранят;
 3. Отворът на биберона се разширява, така че сондата да може да мине през него в посока от вътрешността на биберона навън. Плътен контакт на сондата с отвора на биберона може да намали загубата на добавка от евентуални разливания;
 4. Клапата на сондата се поставя на дъното на шишето (нужно е да бъде отворена);
 5. Сипва се добавката в шишето и се завива биберонът, след което може да се закрепи на гърдата;
 6. Поставя се бебето на гърдата, като се съблюдава правилното засукване, дали добавката потича по сондата и как се справя бебето.

Може да се пробие втора дупка в биберона или да се използва биберон с клапа, за да се осигури достъп на въздух в бутилката. Така би могла да се избегне нуждата бебето да прави допълнителни усилия, за да суче. Някои майки споделят, че за тях работещ вариант е бил без допълнителна дупка.

Почистване на система за дохранване на гърда

Инструкции за почистване на наличните на пазара системи за дохранване на гърда, може да получите от листовките към самите търговски продукти.
Ето някои насоки за почистване на система за дохранване на гърда, сглобена в домашни условия:

 • Шишето и биберонът се почистват по обичайния начин;
 • За да отстраните следи от мляко в сондата, първо промийте със студена вода незабавно след употреба с помощта на 5 мл спринцовка. След това промийте с гореща сапунена вода. Изплакнете с вода и оставете да изсъхне на въздух.

Преустановяване употребата на система за дохранване на гърда

С увеличаване на изсуканото от бебето количество кърма от гърдите, майката може да обмисли или плавно намаляване на количеството на добавката в системата, или на броя хранения, по време на които системата бива използвана. Добра идея е това да се случва постепенно и с проследяване как намаляването на добавката или употребата на системата се отразяват на развитието на бебето.

Биляна Малджанска, ЛЛЛ Лидер

Литература
2013, Alyssa Schnell, Breastfeeding Without Birthing: A Breastfeeding Guide for Mothers through Adoption, Surrogacy, and Other Special Circumstances.
2012, Catherine Watson Genna, Supporting Sucking Skills In Breastfeeding Infants, 2nd Edition
http://breastfeeding.support/homemade-supplemental-nursing-system/