Всеки е добре дошъл на Ла Лече Лига срещи и лекции и без да е член! Всеки може да потърси и получи информация, подкрепа и помощ за кърмене от Ла Лече Лига лидер или помощник за кърмене безплатно.

Вие можете да помогнете на Ла Лече Лига да помогне на повече майки

Организацията е неправителствена, с обществено полезна дейност. На национално ниво се самоиздържа и се поддържа от доброволци. Използваме набраните средства за разходи по местните групи (например принтиране), за закупуване на нови книги за Библиотеката и други консумативи, за публикуване на информационни материали, както и за помощ на лидерите да получат продължаващо обучение, така че да можем да осигуряваме най-актуална и акуратна информация на майките. Можете да помогнете  на Ла Лече Лига, а чрез нея – на много други майки по следните начини:

  • Да платите членски внос (30 лв/година)
  • Да поканите други хора да станат членове на ЛЛЛ
  • Да подарите членство (например на бременна приятелка или позната с дете)

Членството може да е срещу участие в срещите или просто, за да подкрепи Ла Лече Лига и така да помогне на други майки.

Срещите и лекциите ни са отворени за всички, желаещи да научат повече за кърменето и да споделят опит и умения, но от не-членове с благодарност приемаме дарение в размер 2 лв/среща (или повече, ако има възможност). Въпреки това, ако нямате такава възможност, не се колебайте и пак елате на среща!

Да участвате в набиране на средства (да направите съпричастни семейството, приятелите, съседите си).

Да закупувате неща през групата (книги и слингове).

Дарения на местната група или към ЛЛЛ България или международната ЛЛЛ са винаги добре дошли! Дори малка сума може да е от значение.

Благодарим ви!

Може да направете дарение като попълните формата:

прочетох и приемам Декларация за опазване на личните данни на Сдружение Ла Лече Лига България.