С Ла Лече Лига лидер-консултант или помощник за кърмене може да се свържете на 0888-555-385 национален телефон за информация, подкрепа и помощ за кърмене.

Телефонът за помощ за кърмене функционира изцяло на доброволни начала и работи също вечер и през почивните дни, въпреки че много партньори и семейства не изпадат във възторг, ако телефонът звъни късно вечер или рано сутрин! Молим ви за помощ да избягвате тези часове, освен ако проблемът ви не е наистина много спешен.
(горното, разбира се, важи и за личните телефони на доброволните Лидер-консултанти и помощници за кърмене)

ЛЛЛ лидер-консултантите и помощниците за кърмене са майки като вас. Те имат своите ангажименти с децата, семействата и работата си. Поради това може да се случи така, че да не могат да ви отговорят веднага. В тези случаи може да опитате да се свържете малко по-късно.

ЛЛЛ карта на България

Миряна Машева
gsm: 0887 606 352
Десислава Пеева
e-mail: d.peeva@lllbg.org
Милена Рачовска
gsm: 0887 983 770
e-mail: m.rachovska@lllbg.org
Aнтония Колева
gsm: 0895 627 866
Таня Русева
e-mail: t.ruseva@lllbg.org
Изабел Басмаджиян
gsm: 0886 666 098
e-mail: i.basmadjian@lllbg.org
Мария Атанасова
e-mail: m.atanasova@lllbg.org
Елена Гвоздейкова
gsm: 0898 608 093
e-mail: e.gvozdeykova@lllbg.org
Деница Ноева
gsm: 0897 876 515
e-mail: d.noeva@lllbg.org
Мариана Андреева
e-mail: m.andreeva@lllbg.org
Биляна Малджанска
e-mail: b.maldzhanska@lllbg.org

Симона Стоянова
gsm: 0889 730 909
e-mail: s.stoyanova@lllbg.org
Златина Панделиева
gsm: 0898 420 991
e-mail: z.pandelieva@lllbg.org

Финанси, маркетинг, реклама:
Таня Русева
e-mail: t.ruseva@lllbg.org
Мария Атанасова
e-mail: m.atanasova@lllbg.org
Публикации, печатни материали и уеб:
Aнтония Колева
e-mail: redaktor@lllbg.org
PR/Връзки с обществеността:
Мария Атанасова
e-mail: pr@lllbg.org
Обучение:
Ивелина Станева
e-mail: i.staneva@lllbg.org
Елена Гвоздейкова
e-mail: e.gvozdeykova@lllbg.org