*електронно списание за членове на ЛЛЛ Интернешънъл на англйски език


прочетох и приемам Устава и Правила и ред на Сдружение Ла Лече Лига България.

прочетох и приемам Декларация за опазване на личните данни на Сдружение Ла Лече Лига България.

Кой може да е член на Ла Лече Лига?

Всеки може да стане член – активен член или подкрепящ такъв – и така да подпомогне Ла Лече Лига (организацията се издържа изцяло от членски внос и дарения). Активни членове най-често са бъдещи и настоящи майки, които посещават срещите и участват в дейностите на организацията, а подкрепящи – баби, сестри и приятелки (не е нужно да кърмят или да имат бебе!)

Защо да станете член?

Членовете могат да посещават всички Ла Лече Лига сбирки (например, ако в града има повече от една група, които се срещат по различно време, Ла Лече Лига членовете могат да посещават всички сбирки, както и да посещават срещите на други Ла Лече Лига групи в страната с членската си карта). Вашето членство не ви ангажира с активност в организацията. Достатъчно е да посещавате срещи, където да споделяте опит и мнение с други майки и вече сте им полезни! Разбира се, много майки биха искали да вършат нещо повече – имаме специални предложения за допълнителни активности, които да помогнат на местната група да функционира още по-добре.

Членският внос за една година е 30 лв, срещу които получавате:
• членска карта,
• информационен електронен бюлетин,
• ежемесечни срещи с други майки в местната Ла Лече Лига група и достъп до заемната библиотека на групата,
• възможност да се получи информация и подкрепа от други майки и Ла Лече Лига лидери,
• намаление при закупуване на книги от публикациите на LLLI (на чужди езици),
• помагате на Ла Лече Лига да осигури помощ и подкрепа от майки-за-майки за други жени.

Членският внос и даренията се използват за закупуване на нова литература за заемната библиотека на групата, отпечатване на материали, издаване на брошури, покриване на консумативи, както и организация на събития на локално и национално ниво.

Ла Лече Лига е доброволна организация  с нестопанска цел, т.е. всички работници в групата (group workers) – лидерът, ковчежникът, библиотекарят… работят на доброволни начала, без заплащане.

Дарения

Всеки е добре дошъл на Ла Лече Лига срещите и без да е член! Срещите ни са отворени за всички, желаещи да научат повече за кърменето и да споделят опит и умения, но от не-членове с благодарност приемаме дарение в размер 2 лв/среща (или повече, ако има възможност). Въпреки това, ако нямате такава възможност, не се колебайте и пак елате на среща!