Сдружение Ла Лече Лига България е регистрирано като Юридическо лице с нестопанска цел за извършване на обществено полезна дейност и е записано в регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

УСТАВ
ПРАВИЛА И РЕД
Декларация за опазване на личните данни

Всяка година предоставяме Годишен отечт на дейността и финансите си. Може да се запознаете със съдържанието им тук:

Годишен отчет за 2010
Годишен отчет за 2011
Годишен отчет за 2012
Годишен отчет за 2013
Годишен отчет за 2014
Годишен отчет за 2015
Годишен отчет за 2016