Общо събрание 2022

Уважаеми членове на Ла Лече Лига България, Управителният съвет на Сдружение „Ла Лече Лига България“ свиква Общо събрание на членовете на сдружението на 11 юни 2022 г. (събота) от 18 ч. в конферентната зала на zoom.us, при следния дневен ред: 1. Приемане отчет за дейността на Сдружението за 2021 г. 2. Приемане на годишен финансов

продължи …