Общо събрание 2023

Уважаеми членове на Ла Лече Лига България, Управителният съвет на Сдружение Ла Лече Лига България свиква Общо събрание на 27.06.2023 г. (вторник) от 20:00 часа в zoom.us при следния дневен ред: 1. Отчет на УС на сдружението за периода 2018-2022 год. 2. Приемане и изключване на членове на Сдружението 3. Освобождаване от длъжност и отговорност

продължи …

Общо събрание 2022

Уважаеми членове на Ла Лече Лига България, Управителният съвет на Сдружение „Ла Лече Лига България“ свиква Общо събрание на членовете на сдружението на 11 юни 2022 г. (събота) от 18 ч. в конферентната зала на zoom.us, при следния дневен ред: 1. Приемане отчет за дейността на Сдружението за 2021 г. 2. Приемане на годишен финансов

продължи …