Дали пробното кърмене е добра идея?

Дали тегленето на бебето, за да се измери приетото мляко, е добра идея? автор: Сю Ивински Prospect CT USA От: LEAVEN, том. 42, бр. 3, юли-август-септември-2006, стр. 51-53, публикувано в Lactobacillus Bulgaricus, април/юни 2010 Когато бях кандидат-лидер през 1994 г. разбрах, че „пробното теглене” или тегленето на бебето преди и след едно или повече кърмения,

продължи …