Световна Седмица на Кърменето 2014 – Кърменето: Печеливша цел за цял живот

В Новини, Събития , , ,

Световна Седмица на Кърменето 2014

Първата у нас онлайн изложба на кърмачески снимки – разгледайте!

Очаквайте скоро запис на уебинара (онлайн-среща) на Ла Лече Лига.

Вижте пълната програма на събитията за цялата странаwww.lllbg.org/programa-cck2014/

Мотото и темата на Световната седмица на кърменето 2014 е Кърменето – печеливша цел за цял живот!

Темата утвърждава колко важно е устойчиво да се увеличават закрилата, популяризирането и подкрепата за кърмене – в рамките на обратното броене на Целите на хилядолетието за развитие и отвъд.

Цели на Световната седмица на кърменето 2014:

Цели на ССК 2014

През 1990 година, правителствата и ООН поставиха осем глабални цели, т.нар. “Цели на хилядолетието за развитие” (ЦХР), за да могат цялостно да се борят с бедността и да насърчат здравословно и устойчиво развитие до 2015-та година. Напредъкът по тези цели се оценява чрез редовно ‘обратно броене’. Темата на ССК тази година е отговор именно на последното обратно броене. Тя утвърждава колко важно е да се увеличат и поддържат закрилата, популяризирането и подкрепата за кърмене през периода след 2015-та година, както и с това да бъдат ангажирани представители на колкото се може повече групи, както и хора на различна възраст.

Където и да сте, напредък може да се постигне и да се поддържа. За да се случи това, следва да сте подготвени, да си поставите цели, да обедините усилия и да действате!

Закриляйте, популяризирайте и подкрепяйте кърменето: това е жизнено-важна и животоспасяваща цел!

Каква е връзката между КЪРМЕНЕТО и Целите на хилядолетието за развитие?

Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР) са създадени, за да бъдат постигнати до 2015-та година – идната година! Въпреки, че е отбелязан значителен напредък, все още има много “недовършена работа”. Ето някои примери за това: нивата на бедност са се понижили, но все още 1 от 8 човека си ляга вечер гладен. Недохранването засяга ¼ от децата в световен мащаб. Наднорменото тегло, друго хранително разстройство, се среща все по-често. През последните две десетилетия детската смъртност е спаднала с около 40%, но все още почти 7 милиона деца на възраст под 5 години умират ежегодно, предимно от предотвратими заболявания. Въпреки че процентът детска смъртност сред децата на възраст под 5 години е спаднал, делът на неонаталната смъртност (тази през първия месец от живота) отбелязва увеличение. В световен мащаб, майчината смъртност е спаднала от 400 на 100 000 раждания през 1990 до 210 през 2010, но все още по-малко от половината жени света раждат в родилни отделения, където нуждите на бебето са от първостепенно. Посредством защита, популяризиране и подкрепа за кърмене ВИЕ можете да допринесете за всяка една от ЦХР по много важен начин. Изключителното кърмене и адекватното допълващо хранене са ключови намеси за подобряване шансовете на децата за оцеляване. Те биха могли да спасят 20% от децата на възраст под 5 години. Нека да направим преглед на това как Научният комитет по храните при ООН е илюстрирал връзката между кърменето и всяка една от ЦХР.

ЦХР
Световната седмица на кърменето, координирана от Световния алианс за кърмене (WABA), е част oт програмата на gBICS (Глобална инициатива в подкрепа на кърменето за детско оцеляване) “Подобряването на практиките, свързани с кърменето, допринася за правата на жените, тяхното здраве и устойчива среда”. Програмата има за цел постигането на устойчиво развитие отвъд времевите предели на ЦХР, чрез увеличаване на броя на кърмени деца и удължаване на средната продължителност на кърменето и чрез повишен брой интервенции при бебетата и децата, както и чрез превръщане на политиките в практика, която допринася за усилията, насочени към справяне с промените в климата и неравенството между половете в рамките на правата на човека.Световният алианс за кърмене координира организацията и отбелязването на Световната Седмица на Кърменето заедно с партньорите си Академия за медицина на кърменето, IBFAN, ILCA, Ла Лече Лига Интернешънъл, Wellstart International и с подкрепата на УНИЦЕФ, СЗО!