Подкрепа за правото на жените да кърмят

В Новини , , , , , , , , ,

През март 2015 отбелязваме 20-та годишнина от 4-тата световна конференция за жените. WABA (Световен алианс за подкрепа за кърменето), чийто член е Ла Лече Лига, прие декларация – Подкрепа за правото на жените да кърмят. Заедно с други организации от САЩ, алиансът призова да се преразгледа Пекинската платформа за действие, да се проследят постигнатият прогрес и това, което остава да се направи до постигането на пълното равноправие и овластяване на жените.

Кърменето е право на човека
В декларацията се посочва ясно, че кърменето е право както на майката, така и на детето и това е потвърдено в множество декларации и конвенции за правата на човека.

Право за оптимално здраве за майката и детето
От декларацията става ясно, че кърменето е ключово за оцеляването, изхранването и развитието на детето, но също така е важно и за майчиното здраве, за предпазване от незаразни болести, а освен това и допринася за опазването на околната среда. Кърменето подпомага удължаването на периода между ражданията, намалява риска от следродилни кръвоизливи, рак на гърдата и яйцниците, диабет и сърдечно-съдови болести.(1)
Кърменето насърчава емоционалната връзка между майката и бебето и чувството за сигурност и е естествена и възобновяема храна, която не се нуждае от опаковане, транспорт или гориво. И все пак в много страни кърменето е неглижирано, инициативите за подкрепа остават с недостатъчно ресурси и агресивното предлагане на заместителите на майчино мляко продължава без регулация. Въпреки че повечето жени искат да кърмят, те се изправят пред обстоятелства, които често ги възпрепятстват.

Промотиране, защита и подкрепа на кърменето
Стратегическите цели от Пекинската платформа за действие, 1995 включват:

  • подобряване на достъпа на жени до качествена медицинска грижа и акуратна информация, която да им даде възможност да вземат информирани решения относно кърменето, семейното хранене и здраве. Предоставяйки правна, икономическа, практическа и емоционална подкрепа, да се даде възможност на майките да кърмят толкова, колкото те желаят. Пълно прилагане на Международния кодекс за маркетинг на заместители на кърма (Кодекса), за да се отнеме възможността на индустрията да дезинформира и манипулира публичното мнение за кърменето.
  • Усилване на превантивните програми, които промотират женското здраве; здравните работници и тези, които работят с жени, се нуждаят от обучение и адекватна информация за кърменето.
  • Предприемане на инициативи, които адресират проблеми, свързани със сексуалното и репродуктивно здраве.
  • Проучване и обмен на информация за женското здраве, която да промотира изследвания, лечения и технологии, насочени към жените.
  • Промотиране на балансиране на служебните и семейни задължения на жените и мъжете чрез законодателство, което предлага възможности за защита на работното място, докато са в майчинство или бащинство. Подкрепа за кърмещите работещи майки.

Целта е да се прекрати гладът, да се постигне сигурност на храната и да се подобри храненето
Промотирането, защитата и подкрепата за кърменето е в съответствие с Целите за устойчиво развитие за прекратяване на глада, постигане на сигурност на хората и подобряване на храненето. Храненето поставя основите на здравословното и устойчиво развитие, въпреки това нивата на недохранване в света остават недопустимо високи. Ако броят на децата под шест месеца, които са изключително кърмени, се увеличи до 50%, това ще допринесе за намаляване на риска от изхвърлянето на отпадъци, спиране на растежа и затлъстяване при децата и анемия при жените в репродуктивна възраст.(2,3,4)

Съществуват ефективни намеси
В декларацията се посочва, че съществени доказателства показват, че прилагането на всеобхватни политики, които промотират, защитават и подкрепят кърменето, може да увеличи нивата на кърмене. Двадесет и три страни са увеличили нивата на изключително кърмене с повече от 20%, след като са приели национални политики като например прилагане на Кодекса, защитено майчинство, подкрепящи родилни практики, подобрени умения на здравните работници за консултиране и подобряване на комуникацията.(5) Инициативите за кърмене могат да достигнат до население с ограничен достъп до здравната система, като така намалят неравенството.

Призив за действие за универсални политики за общественото здраве
Декларацията заключва, че има възможност и отговорност да се осигури превръщането на промотирането, защитата и подкрепата за оптимално кърмене в универсална политика за общественото здраве. Призовава всички правителства, съответните агенции на ООН и НПО-та (неправителствени организации) да работят за постигането на целите за кърмене, като започване на кърменето в първия един час от живота на новороденото, както и поне 50% от новородените да са изключително кърмени през първите 6 месеца и продължаване на кърменето до 2 и повече години.
Декларацията призовава за прилагане на най-добрите практики от инициативата “Приятел на бебето”, които да осигурят на всички майки достъп до компетентна консултация и подкрепа за кърмене, както на ниво здравни заведения, така и в обществото. Международният кодекс за маркетинг на заместители на кърмата и съответните резолюции на Световната здравна асамблея би следвало да бъдат напълно приложени. Държавите трябва да подготвят планове за Безопасно хранене на бебета в извънредни ситуации, за да регулират дарението и дистрибуцията на изкуствени храни, както и да гарантират, че храненето и кърменето са важна част от политиките и считани като част от икономическия принос на жените.

Ла Лече Лига България
Ла Лече Лига вижда от непосредствен опит колко са важни подкрепата и подходящата информация за жените, които правят избор, засягащ здравето и благосъстоянието на техните семейства. Ние подкрепяме Декларацията и се надяваме, че продължават усилията да се гарантира признаването на кърменето като жизнено-важно, както за обществото като цяло, така и за всяка една майка, която иска да кърми бебето си.

KristinaStoeva

Източници:
1 Bartick MC et al.  Cost analysis of maternal disease associated with suboptimal breastfeeding, Obstet Gynecol. 2013;122(1):111-9
2 Jones, Gareth, et al. How many child deaths can we prevent this year? The Lancet. 2003;362(9377): 65–71.
3 Effect of Breastfeeding on Infant and Child Mortality Due to Infectious Diseases in Less Developed Countries: A pooled analysis. WHO Collaborative Study Team on the Role of Breastfeeding on the Prevention of Infant Mortality. Lancet. 2000;355(9202): 451–5.
4  Black RE, et al. and the Maternal and Child Nutrition Study Group. Maternal and child undernutrition and overweight in low income and middle-income countries. Lancet 2013; published online June 6. http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60937-X.
5 UNICEF. Breastfeeding on the Worldwide Agenda: Findings from a landscape analysis on political commitment to protect, promote and support breastfeeding. UNICEF, New York, 2013.