Световна Седмица на Кърменето 2015 – Кърмене и работа. Възможно е!

В Новини, Събития , , ,

Световна Седмица на Кърменето 2015

Този петък, 7-ми август, от 9:30 очаквайте уебинара на Ла Лече Лига “Работа и кърмене” – от онлайн лекцията, която можете да гледате и слушате удобно от дома си, ще научите всичко важно за съчетаването на двете неща успешно!

Може да участвате като последвате тази връзка – “Кърмене и работа. Възможно е!”
Може да се включите и чрез мобилно приложение от телефона или таблета си:

Вижте пълната програма на събитията за цялата странаwww.lllbg.org/programa-cck2015/

Мотото и темата на Световната седмица на кърменето 2015 е Кърмене и работа. Възможно е!

Поставя се акцент върху възможността на жените да съвместяват кърменето с работата. Важно е всички жени, независимо дали работят във формална или неформална среда, или от дома си, да получат подкрепа, за да могат едновременно с изпълнението на професионалните си задължения да упражнят както своето право да кърмят, така и правото на бебето да бъде хранено с майчино мляко.

Тазгодишната кампания е своеобразно продължение на темата на Световната седмица на кърменето (ССК) от 1993 г., когато се наблегна върху важността работното място да се превърне в пространство, подходящо за майките и техните потребности. За тези под две десетилетия беше постигнато много в световен мащаб – приети бяха промени в Конвенция 183 за Защита на майчинството на Международната организация на труда, които гарантират повече права на майките, включително свързани с кърменето. Подобриха се и редица национални законодателства в посока подкрепа на работещите майки.

Въпреки положителните тенденции има много причини, поради които една жена се връща на работа веднага след раждането на детето. Някои жени започват работа поради икономическа принуда, други – защото обичат работата си, трети – поради факта, че работят в динамична сфера и се страхуват да не загубят професионалната си квалификация. Всички тези жени трябва да имат възможност да кърмят или да предоставят на децата си кърма.

България е сред страните, които могат да се похвалят с добри практики – жените имат право на обезщетение по майчинство до навършване на 2 години на детето, като за първите 410 дни, които започват 45 дни преди предполагаемата дата на раждането, майката получава 90% от работната си заплата. Кодексът на труда предвижда отпуск и облекчения за работещите майки, които кърмят. Чл. 166 дава възможност на кърмещата жена да ползва отпуск от два часа дневно до навършване на 8 месеца на детето и на 1 час дневно след това. За близнаците часовете са 3 до навършване на 8 месеца и 2 часа след това. Твърде малко от майките обаче са запознати с това свое право. Добра възможност за защита на кърменето е и създаването на стаи за кърмене във фирмите, където това е възможно, за да могат майките да продължат да кърмят своите деца.

Кърменето има дълготрайни ползи за здравето на майката и на бебето, а това може да намали и времето, прекарано от жената в болнични. Кърменето изгражда и близост между майката и бебето, което означава по-спокойни и щастливи жени на работното място. Всеки работодател може да използва този ресурс в своя полза. Но от значение е и обществената подкрепа за кърмещите жени, която би им позволила да изпълняват своите служебни задължения, без да престават да кърмят. Наличието на стаи за кърмене в обществените институции например би дало повече възможности на майката да изпълнява както служебни, така и лични или семейни ангажименти, като по този начин кърменето (а и майчинството) няма да бъдат приемани като период, който понижава качеството на живот на жените.

Цели на Световната седмица на кърменето 2015:

 1. Да се провокира подкрепа на всички нива и от всички сектори, да се подкрепят повсеместно жените да кърмят докато работят.
 2. Да се промотират действия от страна на работодателите в посока да бъдат семейно/родителски/бебе/майка- ориентирани и подкрепящи и активно да улесняват и поддържат работещите жени да продължават да кърмят.
 3. Да се информира обществеността относно актуалните права и защита на жените в майчинство и да се повиши информираността относно нуждата да бъдат затегнати съответните закони и прилагането им на практика.
 4. Да се засилят, улесняват и да се дава приоритет на работещите практики, позволяващи на жените, заети в сивата икономика, да кърмят.
 5. Да се ангажират целеви групи (профсъюзи, съюзи за защита правата на работника, женски и младежки организации) да се ангажират със защита правата на кърмещите, работещи жени.

Елементи на подкрепа:

Независимо дали отстоявате правото си да кърмите или участвате в кампании за работещи жени, които желаят да продължат да кърмят, има три необходими фактора, които трябва да са налице за успех:

ВРЕМЕ, ДОСТЪП и ПОДКРЕПА.

ВРЕМЕ:

 1. В международен план – 6-месечно платено майчинство в съзвучие с Конвенция 183 на Международната работническа организация, в частта й за Защита на майчинството. Там където майчинството е по-краткотрайно, на жените да бъде предоставена възможност да го удължават, за да бъдат с бебетата си, като се комбинира платено, неплатено или друга форма на майчинство.
 2. Една или повече платена почика за кърмене през работния ден или съкращаване на работните часове, за да може да кърми детето си. Това е един от ключовите моменти в Конвенция 183.
 3. Гъвкаво работно време, за да може да кърми или изцежда мляко- непълен работен ден, по-дълга обедна или друга почивка, помощ в трудовата дейност и други.

ДОСТЪП:

 1. Ясла или детска градина на територията на или в близост до работното място и осигурен превоз за майките, за да посещават децата си. При селскостопанска или сезонна работа, жените да могат да ползват услугите на временни (мобилни) детски центрове за грижа или споделена грижа, да имат достъп до донорска кърма, според съответните културни традиции.
 2. Осигуряване на място за необезпокоявано изцеждане и съхранение на кърма, би могло да бъде стая за кърмене/изцеждане, уединен ъгъл или всяко друго спокойно място на територията или в близост до работното място.
 3. Работно място, свободно от опасни химикали или отпадъци.

ПОДКРЕПА:

 1. Осигуряане на информация относно съответните национални права и бенефити за майчинство, а също и запознаване с привилегиите на майчинството по места, които биха могли да бъдат по-ефективни от националните закони и разпоредби.
 2. Подкрепа от работодатели, мениджмънт, отговорници, колеги и провокиране на позитивно отношение към кърменето на публични места.
 3. Осигуряване на информация за здравето на жената по време на периода на бременност и кърмене, за да се осигури оптимална грижа за здравословното състояние на жената в това време, както и нуждата от грижа за детето.
 4. Подкрепа от работнически профсъюзи по места или от националните им сдружения.
 5. Осигуряване на сигурност на работното място и недопускане на дискриминация на жените в майчи
  нство.
Световната седмица на кърменето, координирана от Световния алианс за кърмене (WABA), е част oт програмата на gBICS (Глобална инициатива в подкрепа на кърменето за детско оцеляване) “Подобряването на практиките, свързани с кърменето, допринася за правата на жените, тяхното здраве и устойчива среда”. Програмата има за цел постигането на устойчиво развитие отвъд времевите предели на ЦХР, чрез увеличаване на броя на кърмени деца и удължаване на средната продължителност на кърменето и чрез повишен брой интервенции при бебетата и децата, както и чрез превръщане на политиките в практика, която допринася за усилията, насочени към справяне с промените в климата и неравенството между половете в рамките на правата на човека.Световният алианс за кърмене координира организацията и отбелязването на Световната Седмица на Кърменето заедно с партньорите си Академия за медицина на кърменето, IBFAN, ILCA, Ла Лече Лига Интернешънъл, Wellstart International и с подкрепата на УНИЦЕФ, СЗО!