Световна Седмица на Кърменето 2017: Подкрепяме кърменето – ЗАЕДНО

В Новини, Събития , , ,

ССК 2017 Подкрепяме кърменето ЗАЕДНО

Вижте програмата на събитията, организирани от Ла Лече Лигатук

Може да изтеглите програмата на събитията в цялата странатук


ССК 2017 тематична област 1 - Хранене, безопастност на храната и намаляване на недоимъка
Хранене: На кърмените деца са осигурени оптимални хранителни вещества и защита срещу инфекции.
Безопасност на храната: Кърмата е безопасен и сигурен източник на храна дори по време на хуманитарни кризи.
Намаляване на недоимъка: Кърменето е евтин начин за хранене на бебето, който не товари бюджета на домакинството.

НЯКОИ ФАКТИ
• Недохранването, включително недостатъчно оптимално кърмене, е в основата на 45% от всички смъртни случаи на деца под 5 години годишно.
• Не кърменето е свързано с икономически загуби от около 302 млрд. долара годишно или 0,49% от глобалния брутен национален доход.

Цели за устойчиво развитие, свързани с тематична област 1:
ССК 2017 Цели за устойчиво развитие към тематична област 1

ССК 2017 тематична област 2 - Оцеляване, здраве и благополучие
Оцеляване: Кърменето значително подобрява оцеляването на бебетата, децата и майките.
Здраве и благополучие: Кърменето значително подобрява здравето, развитието и благополучието на бебетата и децата, а също и на майките, както краткосрочно така и дългосрочно.

НЯКОИ ФАКТИ
• Финансовите разходи за прилагане на WHO/UNICEF Глобална стратегия за хранене на бебета и деца в 214 страни е приблизително $130 за живо раждане. Инвестирането в ефективни услуги за увеличаване и поддържане нивата на кърмене, вероятно ще осигури възвръщаемост в рамките на няколко години като е възможно да стане и в една.
• Най-често бебетата, които са кърмени, имат 2,6-процента по-висок коефициент на интелигентност (IQ), отколкото бебетата, които не са кърмени, а разликата е по-голяма при по-дълъг период на кърмене.

Цели за устойчиво развитие, свързани с тематична област 2:
ССК 2017 Цели за устойчиво развитие към тематична област 2

ССК 2017 тематична област 3 - Промени в околната среда и климата
Околна среда: Кърмата е естествена, възобновяема храна, която е безопасна за околната среда, произведена е и доставена без замърсяване, опаковки, или отпадъци.
Промени в климата: Производството на формула и използването и генерира емисии на парникови газове (GHG), които ускоряват глобалното затопляне.

НЯКОИ ФАКТИ
• 720,450 тона адаптирано мляко, продадени в 6 азиатски страни, генерира почти 2,9 милиона тона парникови газове. Това е еквивалента на почти 7000 милиона мили, преминати от средно пътно превозно средство или 1,03 милиона тона отпадъци, изпратени на сметище.
• Смята се, че са необходими повече от 4000 литра вода, за да се получи 1 кг прах заместител на кърма.

Цели за устойчиво развитие, свързани с тематична област 3:
ССК 2017 Цели за устойчиво развитие към тематична област 3

ССК 2017 тематична област 4 - Производителност и работна заетост на жените
Производителност на жените: Работодателите имат полза от доволна и продуктивна работна сила поради по-малко отсъствия от служителите, увеличена лоялност и по-малко текучество.
Работна заетост: Защита на майчинството и други политики на работното място, могат да дадат възможност на жените да съчетават кърменето с платена работа.

НЯКОИ ФАКТИ
• Всеки допълнителен месец на платен отпуск по майчинство понижава нивата на детската смъртност с 13%.
• Само 53% от страни, отговарят на изискванията на Международната органи- зация по заетостта (ILO) за продължителност на майчинството от 14 седмици.

Цели за устойчиво развитие, свързани с тематична област 4:
ССК 2017 Цели за устойчиво развитие към тематична област 4