Универсално здравеопазване

В Новини

Ла Лече Лига Интернашънъл (LLLI) и Световният Алианс за Инициативи за Кърмене – World Alliance for Breastfeeding Action (WABA) празнуват Световния Ден на Здравето 2019 , като се съсредоточават на универсалното здравеопазване в контекста на кърменето. Универсалното здравеопазване е от основно значение, за да „осигури, че всички хора и общности имат достъп до качествени здравни грижи, когато и където имат нужда от тях” (1), включително услуги, подкрепящи кърменето. Като се свържат действащите лица в първичната здравеопазваща система и общността, се създава топла верига, подкрепяща кърменето и се изграждат основите на универсално здравеопазване за всички. Кърменето се осъществява с усилията на всички, и ние трябва да овластим майките, бащите, партньорите, семействата, работните места и общностите, за да бъде възможно кърменето.

Национални и местни здравеопазващи системи, които осигуряват силно първично здравеопазване, могат да помогнат на семействата да постигнат целите си в кърменето. От решаващо значение е всички, участващи в системите на здравеопазването, да имат достатъчно знания и комуникационни умения, за да могат да съдействат на семействата да постигнат целите си.  

Кърменето е основата на живота. Човешкото мляко осигурява основните градивни елементи за оптимален растеж и развитие на детето. То съдържа точното количество хранителни вещества за растеж, лесно усвояване и е винаги готово.   Коластрата, или първата кърма, е концентрирана храна за новороденото, която съдържа жизненоважни антитела, които защитават незрялата имунна система на новороденото срещу много вредни вещества. Зрялата човешка кърма замества коластрата, за да продължи да посреща нарастващите нужди на детето, като осигурява нужните мазнини, протеини, въглехидрати и калории, за да подкрепи оптималния растеж. (2)  

Кърменето също така се свързва с понижен риск от наднормено тегло/затлъстяване и може да намали риска от диабет тип 2. Бебетата не само се развиват добре от майчината кърма, но тя също им носи доживотни ползи. Адаптираното мляко за бебета не осигурява антитела или защита на имунната система. Не-кърменето повишава рискът от много болести, като диария, пневмония и други инфекции (5, 6). Здравната система играе важна роля, за да помогне на семействата да изпълнят целите си за кърмене и без значение колко дълго ще продължи тяхното кърмаческо пътешествие, кърменето носи ползи на бебето. Силна първична здравеопазваща система, която подкрепя кърменето още след раждането, осигурява оптимално начало с доживотни ползи за бебето. (2, 3, 4, 7)  

Кърменето има също така ползи и за майката, като намален риск от рак на гърдата и яйчниците, намален риск от диабет тип 2, сърдечно-съдови заболявания и защита от автоимунни заболявания. (4, 8, 9, 10, 11) Кърменето може също да помогне за раздалечаване на бременностите, ако се прави съобразно препоръките на СЗО и УНИЦЕФ. (9)  

СЗО и УНИЦЕФ препоръчват изключително кърмене през първите шест месеца от живота на бебето, с прибавяне на други храни след шестия месец и продължаващо кърмене до две години и повече, за да се насърчат най-добри здравни резултати за детето. (12) И все пак, много семейства нямат справедлив достъп до здравеопазване поради политики или системи, и до адекватна подкрепа за кърмене. (13) Следователно осигуряването на този достъп до всички семейства е от решаващо значение.  

Кампанията за кърмене на WABA, Топла верига за подкрепа – Warm Chain of Support, поставя кърмещата двойка в центъра на непрекъсната грижа през първите 1000 дни от живота на бебето. (14) С последователни съобщения и подходящи системи за насочване по цялата топла верига, диадата майка-бебе ще се възползва от постоянна подкрепа и квалифицирана помощ. След това всички майки са овластени с по-задоволителен и ефективен опит с кърменето.  

Чрез подкрепящи политики за кърмене и последователни послания болниците, приятели на бебета, могат да повлияят положително на пренаталния период и ранните минути, часове и дни след раждането. (15)   Освен това, стъпка 10 от Десетте стъпки към успешно кърмене засилва значението на проследяването на диадата за кърмене след изписването им от родилния дом. В система, която подкрепя кърменето като основа за здраве през целия живот, това проследяване може да бъде група за подкрепа на кърменето, поликлиника или лекарски кабинет. Необходимо е родилните домове да гарантират, че когато кърмещата двойка напусне болницата, тя разполага с осведомен източник на подкрепа. Ла Лече Лига България и други организации за подкрепа на кърменето предлагат тази подкрепа за семействата и общността. (16)    

Кърменето е от полза за бебетата, майките и нациите. СЗО подчертава необходимостта от първично здравеопазване през целия жизнен цикъл. Кърменето, със своите положителни ефекти върху здравето през целия живот, изисква топла верига от подкрепа, която обхваща първичното здравеопазване и извън него. За да се овластят родителите и да се даде възможност за кърмене, универсалното здравеопазване трябва да бъде достъпно за всички.

За допълнителна информация моля, обърнете се към:

La Leche League International (LLLI):                  Lee Claassen
                                                                          Изпълнителен директор

World Alliance for Breastfeeding Action (WABA):  Chuah Pei Ching
                                                                          Координатор Здраве и информация

Източници:

 1. World Health Organization. (2019). World Health Day 2019.
 2. Mosca, F., & Giannì, M. L. (2017). Human milk: composition and health benefits. La Pediatria Medica E Chirurgica, 39(2). doi: 4081/pmc.2017.155
 3. Horta BL, et al. Long-term consequences of breastfeeding on cholesterol, obesity, systolic blood pressure and type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis. Acta Paediatr. 104:30-7,2015. doi: 1111/apa.13133
 4. Victora, C.G., Bahl R., Barros, A. J. D., França, G.V.A., Horton, S., Krasevec, J., Murch, S., Sankar, M. J., Walker, N., Rollins, N. C. for The Lancet Breastfeeding Series Group. (2016). Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, mechanisms, and lifelong effect. Lancet. 387:475-90. doi: 1016/S0140-6736(15)01024-7
 5. Hengstermann, S., Mantaring, J.B., 3rd, Sobel, H.L., Borja, V.E., Basilio, J., Iellamo, A.D., Nyunt-U, S. (2010). Formula feeding is associated with increased hospital admissions due to infections among infants younger than 6 months in Manila, Philippines. Journal of Human Lactation,26(1), 19-25. doi: 1177/0890334409344078.
 6. Stuebe, A. (2009). The risks of not breastfeeding for mothers and infants. Rev Obstet Gynecol, 2(4), 222-31.
 7. Victora, C.G., Horta, B.L., de Mola, C.L., Quevedo, L., Pinheiro, R.T., Gigante, D.P., Goncalves, H., & Barros, F.C. (2015). Association between breastfeeding and intelligence, educational attainment, and income at 30 years of age: A prospective birth cohort study from Brazil. Lancet Glob. Health, 3:e199-205. doi: 1016/S2214-109X(15)70002-1
 8. Blincoe, A.J. (2005). The health benefits of breastfeeding for mothers. British Journal of Midwifery, 13 (6), 398-401. doi: 12968/bjom.2005.13.6.18361
 9. World Health Organization. (2019). Breastfeeding.
 10. Langer-Gould, A. , Smith, J. B. , Hellwig, K. , Gonzales, E. , Haraszti, S. , Koebnick, C. & Xiang, A. (2017). Breastfeeding, ovulatory years, and risk of multiple sclerosis. Neurology, 89(6), 563–569. doi: 1212/WNL.0000000000004207.
 11. Stuebe AM, Michels KB, Willett WC, Manson JE, Rexrode K, Rich-Edwards JW. Duration of lactation and incidence of myocardial infarction in middle to late adulthood. Am J Obstet Gynecol 2009;200:e131–e138. doi: 1016/j.ajog.2008.10.001
 12. World Health Organization. (2019). The World Health Organization’s infant feeding recommendation.
 13. Reis-Reilly, H., Fuller-Sankofa, N., & Tibbs, C. (2018). Breastfeeding in the Community: Addressing disparities through policy, systems, and environmental changes systems. Journal of Human Lactation, 34(2), 262-271. doi: 1177/0890334418759055
 14. World Alliance for Breastfeeding Action (WABA) (2019). Warm Chain of Support for Breastfeeding.
 15. World Health Organization (WHO). (2019). Nutrition. Infographics: The TEN STEPS to successful breastfeeding.
 16. La Leche League International (LLLI). (2019). Get Help.