Общо събрание 2023

В Новини ,

Уважаеми членове на Ла Лече Лига България,

Управителният съвет на Сдружение Ла Лече Лига България свиква Общо събрание на 27.06.2023 г. (вторник) от 20:00 часа в zoom.us при следния дневен ред:

1. Отчет на УС на сдружението за периода 2018-2022 год.
2. Приемане и изключване на членове на Сдружението
3. Освобождаване от длъжност и отговорност на Председателя на сдружението и членовете на досегашния Управителен съвет.
4. Избор на Управителен съвет на Сдружението.
5. Избор на Председател от избраните членове на Управителния съвет.
6. Промяна на устава на Сдружението
7. Разни.

При липса на кворум събранието ще се проведе 1 (един) час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.
Каним всички членове да присъстват лично или чрез упълномощено лице (член на ЛЛЛ).
УС на Ла Лече Лига България

С най-добри пожелания,
Управителен съвет
Ла Лече Лига България