Изложба: Изкуството на кърменето и родителството през поколенията – традиции, настояще, бъдеще – 2017 година

Представяме ви една инициатива на Ла Лече Лига Плевен, чиито цели са принос към нормализирането на кърменето в България и осведомеността на обществото ни за важността на кърменето и подкрепата му. Чрез своеобразен скок назад във времето, отразен в красиви фотокадри, включващи изкуство на кърменето, се опитахме да намерим общото между традициите в отглеждането на децата по нашите земи в миналото и сега. Защото по-доброто разбиране на миналото би спомогнало по-доброто планиране на бъдещето.


Онлайн изложба на кърмачески снимки – 2014 година

Онлайн изложба на кърмачески снимки по случай Световната седмица на кърменето 2014. Тук ще видите любителски и професионални фотографии на ежедневни ситуации от живота на семействата с бебета и деца. Целта на изложбата е да насърчи общественото приемане и окуражаване на кърменето. Популяризирайки важността и нормалността на кърменето, Ла Лече Лига България се стреми да постигне широко разбиране и подкрепа за важната роля на кърменето за благоденствието на децата, майките и обществото като цяло.