Мислите за Ла Лече Лига лидерство?

В Обучение към ЛЛЛ , , , , ,

Имате позитивен опит с кърменето? Искате да сте от помощ на други майки и да им бъдете от полза с подкрепа и информация за кърменето? Чудите се как да помогнете на повече майки да се наслаждават на кърменето така, както и вие? Може би да станете Ла Лече Лига лидер-консултант е това, което би ви прилягало. Вижте Често задаваните въпроси по-долу, за да разберете!

Каква е целта ни като ЛЛЛ лидери?

Лидерите представляват Ла Лече Лига, затова е важно да се знае в какво вярва организацията и какво прави.

Главната цел на ЛЛЛ е да помага на майките да се научат да кърмят бебетата си, да окуражи добро майчинство чрез кърмене и да допринесе за по-добро разбиране на кърменето и свързаните с него неща.

ЛЛЛ е международна, образователна, неправителствена, нерелигиозна, неполитическа, недискриминираща организация, която предоставя услуги, със стриктна политика, изключваща смесването на каузи. Имаме тази политика, за да предоставяме помощ за кърменето на майки с различни лични убеждения.

Лидерите знаят важността на това, една майка да помогне на друга да разпознае и разбере нуждите на детето си и да намери най-добрият начин да задоволи тези нужди. Лидерите осигуряват информация и подкрепа така, че всяка майка да вземе решенията, които са най-добри за нейното семейство.

Какво прави ЛЛЛ Лидерът?

Това са основните отговорности на Ла Лече Лига Лидер:
•   Води месечните срещи
•   Ръководи ЛЛЛ група
•   Поддържа се запозната с актуална информация за кърмене
•   Помага на майките по телефона
•   Отговаря на въпроси на майки по поща или електронна поща
•   Работи с кандидат-лидери и майки, които мислят за ЛЛЛ лидерство
•   Редовно комуникира с организацията

Лидерите могат да изберат работата, която им подхожда най-добре! Работа в екип, индетифициране на приоритетите и да бъдете реалистични ще ви помогне да се наслаждавате да бъдете ЛЛЛ лидер.


“Не бих могла да правя всичко това!”
—————————————————————————————————–

Дефиниция за активен Лидер

Активният лидер прилага мисията на Ла Лече Лига чрез основните отговорности на Лидера, както са дефинирани в Политика и правила (Policies and Standing Rules Notebook) и/или другa работа за ЛЛЛ. Активният лидер е с платена такса, в крак е с обучението за лидери и редовно комуникира с организацията.
(LLLI Policies and Standing Rules Notebook, Oct 91, Mar 01)

Отговорностите на лидера са поделени, когато има повече от един лидер в група. Много лидери намират за ползотворно да се съсредоточат на основни отговорности за определен период от време, преди да обмислят разширяване или промяна на работата си в ЛЛЛ. Лидерите често откриват други или допълнителни начини да служат на организацията като активен лидер. Ето някои възможности:

•   Предлагат пренатални лекции за кърмене
•   Набират средства за групата
•   Разговарят с деца в училищна възраст и изучават развитието на децата
•   Срещат се с майки тийнейджъри
•   Посещават срещи за организации, подкрепящи кърменето и за здравни професионалисти, за да планират съвместни програми и събития
•   Пишат статии за ЛЛЛ публикации
•   Помагат за планиране и организация на ЛЛЛ уъркшопи, обучителни дни и конференции
•   Водят сесии на уъркшопове или Leader Day
•   Правят проучвания или вършат административна работа за ЛЛЛ
•   Работят върху преводи на ЛЛЛ ресурси


“Всичко това доброволческа работа ли е?”

Повечето от работата на ЛЛЛ лидерите е доброволческа, но можете да поискате покриване на разноските си от групата си. Ако водите лекция или предлагате курсове за кърмене, или вършите работа за ЛЛЛ, в която сте специалист, като преводи или правна работа, може да имате възможност да получите заплащане и пак да бъдете обхванати от застраховката за отговорност на ЛЛЛИ. “Do LLL Leaders have liability insurance?”

Има ли изгода в това да си лидер, освен задоволството да знаеш, че помагаш на жените с нещо толкова важно?

Както предполага въпросът, има голямо задоволство, което се печели от това да знаеш, че помагаш на майки и бебета да усетят ползите и радостта от кърменето.

Много лидери биха добавили, че има големи облаги в смисъл на:

•   приятелство с други лидери и семействата им;
•   достъп до ЛЛЛИ, а също и до ресурси на Областта, които са достъпни за лидерите, като Leaven и бюлетинът за лидери в Областта, страниците за лидери в сайта на ЛЛЛИ, онлайн чатове за лидери и the Community Network, която е онлайн ресурс само за лидери;
•   намаления за лидери на публикации на ЛЛЛ;
•   посещение на ЛЛЛ уъркшопове и конференции като лидер (обикновено по намалени цени за лидери);
•   развитие на уменията и интересите на национално или международно ниво;
•   продължаваща възможност да се учат за кърмене и родителство с други, които споделят философията на ЛЛЛ;
•   позитивният ефект от наученото върху семейният живот;
•   развитие на умения, които се прилагат и другаде, което може да е от неизмерима полза в семейството или когато се прилага за друга работа;

Как мога да вместя ЛЛЛ лидерството в живота си?

Това е акт на балансиране! Също както сте се чудили как ще се справяте с бебе, а после може би с второ бебе и малко дете, откривате, че можете да жонглирате с много различни неща в живота си. Ако ЛЛЛ е важна за вас, може да стане една от онези топки във въздуха.

Може би вече споделяте работа в местната си група. Може би имате работа в групата, като Библиотекар или Ковчежник. Може би сте били домакини на срещи или сте носили нещо за ядене или пиене. Вашата намеса ще ви даде вътрешен поглед към този аспект от отговорностите на лидерството.

Има много аспекти на ЛЛЛ работа: планиране на срещи, отговаряне на запитвания, събиране заедно със съ-лидерите ви за планиране и вземане на решения относно вашата ЛЛЛ група, посещаване на уъркшопове и т.н. Надяваме се, че ще намерите тези активности за обогатяващи живота ви и осигуряващи ви чудесна мрежа от приятели и подкрепа за избора ви за кърмене и родителство, както сега, така и когато децата ви порастнат.

Какво включва подготовката за лидерство?

•   Кореспонденция с член на Отдел за Акредитация на Лидери (Leader Accreditation Department (LAD). Тя се нарича Координатор на Акредитацията на Лидери (Coordinator of Leader Accreditation (CLA) или or Сътрудник Координатор на Акредитацията на Лидери (Associate Coordinator of Leader Accreditation (ACLA).
o   Вие и A/CLA ще кореспондирате за различните аспекти на кандидатстването.
o   Вашата A/CLA може да иска да изследвате някои области от работата по-подробно. Може да ви предложи допълнителен материал за четене, за да обогати разбирането ви за някои аспекти от кандидатстването. Ще иска да  работи с вас възможно най-гъвкаво, като взема предвид стила ви на учене. Всяко кандидатстване за лидерство е уникално.
•   Работите с подкрепящият ви лидер в групата, който ви е препоръчал и ви помага с кандидатстването. Заедно ще дискутирате аспектите на ЛЛЛ лидерството и ще практикувате как да помагате на майки, които се свързват с вас за информация и подкрепа. Ще учите за управление на кърменето и използване на ЛЛЛ ресурсите.
•   Ще четете изискваната литература за подготовка (A/CLA ще ви обясни това в детайли, ако кандидатствате).

Нямам ЛЛЛ група близо до мен. Мога ли да кандидатствам?

Възможно е да се работи над кандидатстването само с подкрепата на представител на Департамента по акредитация на лидери (Leader Accreditation Department (LAD). Моля, прочетете секцията ни за изолирани членове за повече информация какво да правите без местна група (isolated members section). Все пак, ако е възможно, препоръчваме да се свържете с местната си ЛЛЛ група и лидер, за да дискутирате ситуацията с нея.
•   Намерете най-близката си група, като се свържете с ЛЛЛ по местоживеене или като използвате онлайн директорията Намери Ла Лече Лига лидер (Find a La Leche League Leader online directory.)
•   Ако най-близката ви група е твърде отдалечена, за да присъствате редовно на срещи, може би можете да уредите да заемете книги от библиотеката на групата или да отидете на няколко срещи, за да се запознаете с начина, по който се организират ЛЛЛ срещи.
•   Ако няма група там, където живеете, можете да се свържете с Департамента по акредитация на лидери (LAD) на уеб сайта на ЛЛЛИ или чрез обикновена поща. Директор ще ви насочи към представител на Департамента по акредитация на лидери, който може да ви помогне. Информация за контакт има на края на тези често задавани въпроси.


“Нямам ЛЛЛ група близо до мен.
Как мога да покажа, че съм съпричастна с ЛЛЛ?”

—————————————————————————————————–

Моята група има вече три лидера. Това означава ли, че няма нужда от още един лидер?

Някои групи откриват, че да има още един съ-лидер е от помощ, когато лидерите имат ново бебе или се местят в нова къща, което може да ги затрудни да правят всичко, което биха искали.

Други групи разбират, че биха увеличили въздействието си, ако провеждат срещите в различни квартали, особено ако живеят в голям град.

Групата може да се раздели на две отделни групи, за да достигне до повече майки.

Наличието на няколко лидера понякога предлага повече възможности за достигане на майки в по-голяма общност. С други думи, те могат да правят повече от основните отговорности на лидерите. Например:
•   Някои групи с няколко лидера решават да предложат и вечерни срещи, заедно с дневните срещи;
•   Други срещи, като срещи за майки с деца над годинка, понякога са по-изпълними, когато има повече от един лидер, който да ги води.
•   Лидерите могат да се редуват да присъстват на срещи със здравни работници или да си разделят отговорностите за водене на пренатални курсове за кърмене към местна болница или курс за бременни.

Всяка група съ-лидери може да реши кое ще е най-удобно за всички и ще посрещне нуждите на местната общност.

Колко време отнема кандидатстването?

Средната продължителност на кандидатстването е около година – за някои повече, за някои по-малко. Някои кандидатствания са били осъществявани само за няколко месеца.

Това не е състезание – искаме да вървите със собствен темп. Също така бихме искали да ви помогнем да имате стимул и да имате възможност да постигнете целта си с ЛЛЛ лидерството.

Ситуацията на всяка майка е уникална – може да имате много активно дете над годинка – или може би близнаци! Или може да има други събития, като местене в нова къща или болест, които могат да удължат периода на кандидатстване.

Комуникацията с вашата A/CLA e ключът към напредването с темп, който ви устройва. Тя ще е щастлива да дискутира с вас, ако имате нужда от повече време за реагиране.

Има ли някакви изисквания, които трябва да покрия, преди да мога да кандидатствам?

•   ЛЛЛ лидерите представляват организацията, Ла Лече Лига. Главното за ЛЛЛ е нейната философия и лидерите демонстрират ЛЛЛ философията чрез действията си.
•   Като говори с вас за опита ви с кърменето и майчинството, вашият подкрепящ лидер ще ви помогне да изследвате степента, в която вашият опит и идеи съответстват на философията на ЛЛЛ. Може да има области, в които не сте съгласни или имате въпроси. Важно е да дискутирате това с подкрепящият ви лидер предварително за да можете заедно да решите дали покривате ‘Необходимите условия за кандидатстване за ЛЛЛ лидерство на ЛЛЛИ’ (по-долу) да представлявате Ла Лече Лига.
•   Ако не покривате необходимите условия, има други начини, по които можете да помогнете на кърмещите майки и да останете включени в ЛЛЛ (вижте другите FAQ).

Необходими условия за кандидатстване за ЛЛЛ лидерство на ЛЛЛИ

1.   Личен опит с кърменето
o   Майката е кърмила бебето си поне дванадесет месеца, когато кандидатства за лидерство.
o   Бебето й се е хранило с майчино мляко, докато не е изпитало нужда от допълнителни вещества от други храни (т.е. около средата на първата година за здраво, доносено бебе)
o   Ако бебето й се е отбило, то е било кърмено около година и преходът от кърменето е уважил нуждите на бебето.
Забележка: Специално разглеждане може да се направи за жени, чийто личен опит  с кърменето излиза извън областта на нормалния ход на кърменето.

2.   Опит с майчинството
o   Майката цени кърменето от гърдата си като оптималният начин да храни, да се грижи и да утешава бебето си.
o   Разпознава, разбира и откликва на нуждите на бебето си както от нейното мляко, така и от нейното присъствие.
o   Справя се с каквито и да е раздели с бебето си с чувствителност и уважение към нуждите на бебето.

3.   Организационен опит
o   Настоящ член на ЛЛЛ.
o   Подкрепя целта и философията на ЛЛЛ.
o   Посещавала е поне серия от четири поредни срещи (където е възможно) и е показала отговорност към ЛЛЛ.
o   Притежава и е запозната със съдържанието на най-новото издание на Нежното изкуство на кърменето (The Womanly Art of Breastfeeding), ако е достъпно на нейния език, като основен ресурс за ЛЛЛ лидери.
o   Има препоръка от ЛЛЛ лидер.

4.   Лични характеристики
o   Има достатъчно познания по чужд език, за да може да завърши кандидатстването и подготовката за акредитация и да изпълнява задълженията на ЛЛЛ лидер (не е необходимо да владее чуждият език в съвършенство – достатъчно е да може да разбира и да я разбират).
o   Има търпеливо и уважително отношение към другите.
o   Показва сърдечност и съпричастие към другите.
o   Проявява или проявява желание да развие ефективни комуникативни умения.


“Но аз имам само едно дете!”

Всяка майка в ЛЛЛ внася своя уникален опит, своята сърдечност и съпричастност и други умения към нейната ЛЛЛ работа, независимо дали има едно бебе или няколко.

Може да има една или повече области, където чувствате, че не покривате необходимите условия за кандидатстване за лидерство. Не сте сама! Много лидери са имали подобни притеснения. Важното е да обсъдите ситуацията си с лидерът на вашата група. Ако се окаже, че не е възможно да пристъпите към кандидатстване сега, може да обмислите някои от вариантите в „Не мисля, че ЛЛЛ лидерството е за мен, но все още искам да помагам на кърмещите майки.”


“Но аз захраних на три месеца,
защото ме посъветваха да направя така!”

————————————————————————————

Това струва ли пари?

За да кандидатства за лидерство, майката трябва да е платила членския си внос за ЛЛЛ. След това трябва да плати такса за кандидатстване и цената на ‘Наръчник на лидера’. Таксите за членство в ЛЛЛ и кандидатстване могат да варират според това, къде живее майката. Изискване за кандидатстването е майката да притежава и да е запозната с настоящото издание на ‘Нежното изкуство на кърменето’, която е основна за Ла Лече Лига и отговаря на много от често задаваните въпроси на майките за кърменето. Към края на кандидатстването има такса за акредитация, която покрива административни разходи, свързани с акредитацията. И така, да обобщим:
•   Членски внос
•   Такса за кандидатстване
•   ‘Наръчник на лидера’
•   Настоящо издание на ‘Нежното изкуство на кърменето’
•   Такса за акредитация

Веднъж щом лидерът е акредитиран, тя вече не плаща членски внос; вместо това плаща годишен лидерски внос, който включва членски внос и покрива застраховката й за отговорност в ЛЛЛИ, и според това къде живее, може да включва абонамент за ‘New Beginnings’ и ‘Leaven’ (печатните издания за членове и лидери).

Какво ще правя по време на кандидатстването?

•   Ще дискутирате с A/CLA вашият личен опит с кърменето и майчинството.
•   Ще изследвате вашето разбиране за и опита с философията на ЛЛЛ чрез несекващ диалог с вашата A/CLA.
•   Ще учите за справяне с кърменето и предизвикателства на кърменето.
•   Ще четете книги и други публикации за кърмене и майчинство.
•   Ще упражнявате активно слушане и умения за съветване с вашия подкрепящ лидер.
•   Ще научите за Ла Лече Лига като организация на местно, национално и международно ниво.
•   Ще учите за ръководене на ЛЛЛ срещите (series meetings) и за изпълнение на други отговорности на лидерите.
•   Ако е възможно, ще посетите ЛЛЛ уъркшоп (включително тези, водени от фасилитатори на ЛЛЛ за Комуникационни умения) и Дни за обучение на лидери, които са отворени за лидери, кандидат лидери и майки, които се интересуват да станат лидери.

Кандидатстването цели да ви подготви да посрещнете критериите на ЛЛЛИ за акредитация на лидери. За повече информация продължавайте да четете, най-вече прочетете Стъпки за акредитация (Steps to accreditation.)

Има ли курсове или изпит за да се стане ЛЛЛ лидер или само трябва да се прочетат книгите, които се изискват?

Няма тест, който да се включва в акредитирането за лидер. Кандидат-лидерът, нейният подкрепящ лидер и представителката на Департамента за акредитация на лидери (LAD) работят заедно, докато всички се чувстват уверени, че кандидатката е покрила критериите на ЛЛЛИ за акредитация на лидери и е добре подготвена за лидерството.

Акредитация на лидера – какво е това?

За да бъде акредитирана за ЛЛЛ лидер, жената трябва да е покрила следните критерии:
•   Покрила е Необходимите условия на ЛЛЛИ за кандидатстване за лидерство (LLLI Prerequisites to Applying for Leadership).
•   Кърмила е бебето си около година.
•   Показала е разбиране към философията на ЛЛЛ.
•   Показала е знанията си за базисно справяне с кърменето, както е очертано в Breastfeeding Management Skills Criteria in the Policies and Standing Rules Notebook (PSR): Appendix 18 “Applying for Leadership”.
•   Демонстрирала е умения и отношение за лидерство, очертани в Leadership Skills Criteria in the Policies and Standing Rules Notebook (PSR) Appendix 18 “Applying for Leadership”.
•   Покрила е критериите на ЛЛЛИ за акредитация на лидери (LLLI Criteria for Leader Accreditation).
•   Подписала е LLL Leader Statement of Commitment. (Подкрепящият ви лидер може да ви покаже копие, ако желаете.)
•   Платила е таксата за акредитация за лидер.

Имат ли ЛЛЛ лидерите застраховка за отговорност?

Ла Лече Лига прилага генерална застраховка за отговорност и услуги за всички лидери доброволци. Лидерът трябва да плати внос за лидер, за да бъде обхванат от тази застраховка.

Застраховката за отговорност е комплексен въпрос. За повече информация препоръчваме статията от Leaven, “FAQs about LLLI Liability Insurance”, February-March 2006, Vol. 42 No. 1.

Интересувам се, но не мисля, че сега е точното време за мен.

Има много неща, които можете да направите, за да подкрепите местната си група. Може би можете да поемете някоя от работите в групата, като Библиотекар или Ковчежник, или да предложите да помогнете с рекламата или с набирането на средства. Вашият лидер на групата може би може да предложи начини, по които подкрепата ви ще бъде особено полезна.

Попитайте лидера си за срещите за оценка. Да взимате участие в тези срещи може да е отличен начин да останете намесена в групата си и да добиете вътрешен поглед на ролята на ЛЛЛ лидера.

Можете да посещавате ЛЛЛ уъркшопове, които са отворени както за лидери и кандидати, така и за заинтересовани майки.

Четете колкото можете повече книги и ЛЛЛ  публикации за кърмене и родителство. Попитайте ЛЛЛ лидерът да ви препоръча публикации, които могат да са достъпни от библиотеката на групата или да се поръчат он-лайн от ЛЛЛИ. Това може да е много важна подготовка, преди да кандидатствате за ЛЛЛ лидерство на по-късен етап.

Не смятам, че покривам необходимите условия за кандидатстване за лидерство.

Говорете с лидера на вашата група. Тя ще е щастлива да дискутира с вас каквито и въпроси да имате.

Може би ще дойде време, когато ще покриете необходимите условия на ЛЛЛИ за кандидатстване за лидерство? Може би можете да отложите кандидатстването си за по-късна дата.

ЛЛЛ признава, че жени във вашето положение имат много да предложат на други кърмещи жени. Успехът на ЛЛЛ групите се основава на подкрепата от майки за майки. Надяваме се, че ще останете свързани с вашата местна ЛЛЛ група и знайте, че ценим приноса, който имате.


“Чувствам се толкова разочарована. Наистина
мислех, че ЛЛЛ лидерството ще е начинът, по
който да помогна на майките и да се “отплатя”
за подкрепата, която съм получавала.”

————————————————

Не мисля, че ЛЛЛ лидерството е за мен, но все още искам да помагам на кърмещите майки.

Можете да бъдете огромна подкрепа, като сте активни в местната си ЛЛЛ група, като:
•   Заемете работна позиция в групата, като Библиотекар или Ковчежник.
•   Да посещавате срещите на ЛЛЛ и да предлагате опита си е от огромна помощ за новите майки.
•   Да предложите да сте домакин на ЛЛЛ срещите или други срещи.
•   Да помогнете на вашата група да се рекламира, да разпостранявате листовки за срещите в поликлиники и болници.
•   Да помогнете да се наберат средства за вашата група може да помогне да се осигурят повече брошури, информационни листовки и книги за библиотеката на групата ви.

Може да се заинтересувате от LLLI Peer Counselor Program. Тези обучени съветници помагат на други майки да кърмят, обаче от тях не се изисква да са с опит във всички аспекти на философията на ЛЛЛ.

Някои от вас, особено ако сте здравен работник, може да искате да получите членство в Professional Breastfeeding Resource Center (BRC). Това дава достъп до поръчване на ЛЛЛ материали в голямо количество.

Може би се интересувате да станете платен консултант по лактация (да установите частна практика или да бъдете наета от болница, лекар или друг здравен работник). Много от тези консултанти са International Board Certified Lactation Consultants (IBCLC).
Те са сертифицирани чрез Международният борд на екзаминаторите на консултантите по лактация  (International Board of Lactation Consultant Examiners (IBLCE). За информация за програмата на IBCLC, прочетете LLLI’s FAQ “What are some pathways to becoming a Board Certified Lactation Consultant – IBCLC?” или The International Board of Lactation Consultant Examiners Web site.

Може да откриете, че сте привлечени от консултирането по кърмене, но ЛЛЛ лидерството не е начинът да постигнете своята цел. ЛЛЛ признава и цени желанието ви да помагате на кърмещите жени. Обучението към друга организация за подкрепа на кърмещи жени може да ви помогне по-добре да станете съветник по кърмене. Много консултанти по кърмене, свързани с други организации, остават членове на местната ЛЛЛ група и работят съвместно с ЛЛЛ лидерите както на локално, така и на национално ниво.

Мисля, че искам да кандидатствам, но имам още някои въпроси.

Важно е да говорите с лидера на групата ви, преди да тръгнете да кандидатствате. Прегледайте Указания преди кандидатстване заедно с нея и научете повече за Диалога преди кандидатстване (Pre-Application Dialogue).

Може да искате да запишете въпросите си, докато са пресни в паметта ви и да се свържете с лидера на групата си, за да си уредите среща.

Мисля, че лидерството е подходящо за мен. Каква е следващата ми стъпка?

Свържете се с лидер в местната си група. За информация как да намерите група, ако не посещавате някоя, използвайте Find a La Leche League Leader online directory.

Ако няма група там, където сте, можете да се свържете с българския департамент за акредитация на лидери на ЛЛЛ (LAD), който ще ви насочи към представител на LAD, който може да ви помогне:

Елена Гвоздейкова
Email: e.gvozdeykova@lllbg.org

Благодаря ви, че отделихте време да прочетете тази информация за ЛЛЛ лидерство. Надяваме се, че се чувствате позитивно по отношение на избора си, независимо дали ЛЛЛ лидерството е подходящо за вас в този момент или не.


Научете повече:

Философия и мисия на Ла Лече Лига
Често задавани въпроси и отговори за кандидатстване за Ла Лече Лига лидерство!
Знания и умения, които са включени в обучението за Ла Лече Лига лидер.
Кое ви привлече към Ла Лече Лига лидерство?
Седем причини да станете Ла Лече Лига лидер